Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Πρόσληψη προσωπικού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)», με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες (και όχι πέραν τις 31-7-2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

Τελευταία ημέρα κατάθεσεις αιτήσεων, Δευτέρα 9 Μαρτίου.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ΚΕΔΧ ανακαλεί την με αριθμό 7/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΒΔΟΡΦΟ-Λ9Π) Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. και την με αρ. πρωτ. 122/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟ8ΟΡΦΟ-46Θ) Ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων στην Κ.Ε.Δ.Χ., καθότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δεν έχει καθοριστεί στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και δεν έχει προβλεφθεί προθεσμία υποβολής ενστάσεων μετά την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων, καθώς επίσης δεν διευκρινίζονται λοιπά διάφορα ερωτήματα.

Β) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην τριμελή Επιτροπή επιλογής προσωπικού, να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Πατήστε εδώ

Πρόσληψη προσωπικού

(ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, έξι (6) ατόμων ειδικοτήτων γυμναστών και καλλιτεχνών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Χαϊδαρίου, με τις κατά αριθμό ατόμων συγκεκριμένες ειδικότητες, τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2020, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έκοψε την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου στο γεμάτο από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς του προγράμματος, κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Χ. Αγγουράκης».

Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου Γιάννης Ηλιάδης, ο αντιπρόεδρος Μάριος Χριστόπουλος, η αντιδήμαρχος Νεολαίας, Αθλητισμού, Παιδικών Σταθμών και Κοινόχρηστων χώρων Ελένη Μπέλλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Τσατσαρώνης, Επικεφαλείς Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ.

Οι εργαζόμενοι των Κ.Δ.Α.Π. μοίρασαν την πίτα στα παιδιά και πέντε τυχεροί μικροί μας φίλοι που κέρδισαν το φλουρί και έλαβαν ως δώρο από ένα λογοτεχνικό βιβλίο και από ένα είδος σχετιζόμενο με αθλητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους.

84070732_2499754523631588_2659589739916558336_n_censored84119380_3382193571855761_7492189518632583168_n_censored84526104_2583497328549594_699307262329487360_n84002075_2502724159992031_807315914478321664_n_censored

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Σας προσκαλούμε στη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2020, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 19.45 στο 1ο Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης "Χρήστος Αγγουράκης" (Ηρώων Πολύτεχνείου 100, Δάσος Χαιδάριου).

vasilop

Σελίδα 1 από 14

HP exam demo H3C exam demo