Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης 2016

Χορήγηση πρόσθετων "Αξιών τοποθέτησης" (vouchers)

Αναρτήθηκαν στο www.eetaa.gr τα αποτελέσματα για τα πρόσθετα voucher για τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΧ. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στα γραφεία της ΚΕΔΧ για να εγγραφτούν έως και τη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της ΚΕΔΧ, 213-2047364.

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 13ης έκτακτης συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 13ης έκτακτης συνεδρίασης 2016

Σελίδα 5 από 10

HP exam demo H3C exam demo