Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Επαφή

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

Διεύθυνση:
Στρ. Καραϊσκάκη 138 - Επαύλεως
Χαϊδάρι
12461

Τηλέφωνο: 2132047-360-364-366-368
Fax: 210-5810567

Πληροφορίες: email: kedx@haidari.gr

HP exam demo H3C exam demo