Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΔΑΠ

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου η Δημιουργική Απασχόληση (και μόνο) στο 2ο ΚΔΑΠ (Περραιβού 8) θα λειτουργήσει από τις 8.00 έως και τις 16.00, λόγω Ημερίδας των δασκάλων του 2ου & του 14ου Δημοτικού Χαϊδαρίου.

HP exam demo H3C exam demo