Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΔΧ

Το διοικητικό συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Χ. αποτελείται από τους:


ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΙΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ

HP exam demo H3C exam demo