Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

 

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν τους νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων. Παράλληλα, τα ΚΠΝ είναι χώροι συνάντησης των νέων όπου μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους, χώροι δηλαδή έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας.

Κάθε ΚΠΝ παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες και προγράμματα:
-Χρήση Η/Υ για εργασίες μαθητών & φοιτητών & δωρεάν εκτύπωση
-Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet.

Η παροχή πληροφόρησης, ενημέρωσης και καθοδήγησης είναι δωρεάν και γίνεται με τα ακόλουθα μέσα:
-Υποστήριξη του ενδιαφερόμενου από καταρτισμένα στελέχη του Κέντρου.
-Χρήση Η/Υ του Κέντρου για αναζήτηση εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου.


Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Χαϊδαρίου
Από τις αρχές του 2001 λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων.

Tηλέφωνα για πληροφορίες: 2132047-364-366 (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:30)

HP exam demo H3C exam demo