Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Δραστηριότητες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου έχει ήδη μετατραπεί σε Κοινωφελή Επιχείρηση προσαρμόζοντας την καταστατική της πράξη.

Δεδομένου ότι η κοινωφελής επιχείρηση δε μπορεί να έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα οι εμπορικές δραστηριότητες καθώς και τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΔΕΑΔΧ μεταφέρονται στο Δήμο.

Η ΚΕΔΧ αναλαμβάνει όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες που είχε έως τώρα η Δ.Ε.Α.Δ.Χ. , ενώ θα προστεθούν και νέες όπως ορίζονται από το άρθρο 254 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Στη νέα μορφή της, η Κοινωφελής Επιχείρηση, σύμφωνα με το καταστατικό της μπορεί να δραστηριοποιηθεί στους εξής γενικούς άξονες :

Α. Τομέας Κοινωνικής Προστασίας

Β. Τομέας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γ. Τομέας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Δ. Τομέας Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

HP exam demo H3C exam demo