Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Τομέας Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει :

  • Την διατήρηση οικοσυστημάτων
  • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
  • Την ανάθεση εκπόνησης μελετών τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
  • Την ανάθεση μελετών για τη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης της ρύπανσης
  • Την ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Την συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών
  • Την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης
  • Την λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης
HP exam demo H3C exam demo