Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Νέα - Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαιδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εικοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου:
- τρεις (3) ΔΕ Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές
- δύο (2) ΔΕ Φύλακες

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Αίτηση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης

Σελίδα 8 από 13

HP exam demo H3C exam demo