Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Νέα - Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου:
- τρεις (3) ΔΕ Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές
- δύο (2) ΔΕ Φύλακες

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Αίτηση ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 της Κ.Ε.Δ.Χ. για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1613/02-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Σελίδα 10 από 15

HP exam demo H3C exam demo