Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Παράταση αιτήσεων ΕΣΠΑ για την Δημιουργική Απάσχοληση Παιδιών

Παράταση δόθηκε για τις αιτήσεις ΕΣΠΑ 2018-19 μέχρι τη Παρασκευή 6 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr και στο 2131320600

HP exam demo H3C exam demo