Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΔΑΠ

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου η Δημιουργική Απασχόληση (και μόνο) στο 2ο ΚΔΑΠ (Περραιβού 8) θα λειτουργήσει από τις 10.00 έως και τις 16.00.

HP exam demo H3C exam demo