Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση για προσωρινή αναστολή της διαδικασίας προσλήψεων στα ΚΔΑΠ για την με αρ. πρωτ. 167/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΚ2ΩΟΡΦΟ-ΚΝΨ) Ανακοίνωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

HP exam demo H3C exam demo