Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Διοικητικά Συμβούλια

Πρόσκληση 13ης έκτακτης συνεδρίασης 2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 13ης έκτακτης συνεδρίασης 2017

Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης 2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης 2017

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης 2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης 2017

Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 16ης έκτακτης συνεδρίασης 2016

Σελίδα 1 από 2

HP exam demo H3C exam demo