Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Διοικητικά Συμβούλια

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης 2016

Πρόσκληση 5ης έκτακτης συνεδρίασης 2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

Πρόσκληση 5ης έκτακτης συνεδρίασης 2016

Σελίδα 2 από 2

HP exam demo H3C exam demo